Reisverslag Israël 2011

Meteen na aankomst en ook al onderweg mochten we met mensen spreken. Tijdens onze eerste dag zijn we op bezoek geweest in hotel Gilgal van Jacob Damkani, om zo'n 400 boeken 'Waarom Ik' op te halen, zodat we Joodse mensen een boek zouden kunnen geven dat de profetieen van de Heere Jezus uitlegt vanuit het Oude Testament. Jacob Damkani vertelde ons dat hij de laatste maanden een professionele film gemaakt heeft, die de Israeli’s echt de waarheid over de Joodse Yeshua laat zien. Zijn gebed is dat de film 24 december uitgezonden wordt op Israel Channel 1. Deze zender heeft hem ook al benaderd! Bidden jullie mee? Verder vroeg hij aan Johan Schep of hij in de toekomst studies wil blijven geven in Tel Aviv die uitgezonden zullen worden op Christelijke tv-zenders wereldwijd.

De dag erna reden we naar de grens met Gaza, waar veel militaire bases zijn. Trouwens, in Tel Aviv regende het de hele dag pijpenstelen, terwijl het daar de hele dag zonneschijn was! Onverwacht kwamen we bij een basis aan, waar een grote groep militairen bij een zijdeur in- en uitliep en op een gezellige plek zat om te praten en te eten. We mochten met hen zingen, bidden en praten. Vrijwel allemaal namen ze, nadat we van Yeshua, het Lam van God getuigd hadden, het boek van Jacob Damkani aan. Eén militair (Adir) wilde graag het Nieuwe Testament lezen, wat hij uiteraard van ons kreeg! We mochten bidden met Sagi, Adir, Alex en Shirley en vele anderen van hun eenheid. Eén militair zong mee met het prachtige lied "Seh ha Elohim...Yeshua, Yeshua, wat betekend: Lam van God.... Jezus, Jezus". Mooi he! Als dank kregen we van hen een heerlijke maaltijd en hebben tot slot schouder aan schouder met en voor hen gebeden en hen ook gezegend in de naam van de Here Jezus.

johanmilitair

Omdat het zo regenachtig was hebben we de eerste dagen ook binnen geevangeliseerd, bijvoorbeeld in het centraal busstation van Tel-Aviv, waar ook velen het Goede Nieuws hebben gehoord. We werden daar bijgestaan door een andere groep evangelisten, die uit verschillende landen waren gekomen om het Goede Nieuws van Jezus Christus aan alle mensen in Israël te brengen.

johangroep
Op één van de dagen halverwege de reis hebben Johan Schep en Arie van Ooijen een nazorg-Gemeente in Israel bezocht, terwijl de anderen samen op de muur Gods profetieën voor Israel’s toekomst proclameerden. Het was zo fijn om Meno Kalisher te ontmoeten, een man die op zijn 17e jaar tot geloof kwam bij Johan in de woestijn en nu ook voorganger in Jeruzalem is. Dit is zijn website: www.jerusalemassembly.com

Vlak voor het weekend zijn we in Massada hostel aangekomen, waar we een rustdag hadden.
Daar hebben we samen een heerlijke maaltijd gehad en ook erev-shabbat gevierd.
Zondag morgen vroeg zijn we samen in de graftuin geweest en hebben daar de dood en opstanding van de Here Jezus herdacht. Later die dag zijn we over de linkeroever van de Jordaan naar het noorden gereden, terwijl we onderweg Arabische literatuur uitgedeeld hebben en het Evangelie – ook met allerlei Arabische teksten - aan Arabieren vertelden.

De volgende dagen zouden we voorbede voor de inwoners van de stad Masad, in Galilea, doen en de Heere aldaar lofprijzen; terwijl we de daarop volgende dag daadwerkelijk het Evangelie gebracht hebben (aan de hand van 2 Kronieken 20 - Josafats strijd). Dat was gezegend en bijzonder.

johanlandschap
Tijdens de avonden in Tiberias hebben we hele fijne gesprekken gehad. Een orthodoxe man (Shalom) werd echt door God naar ons toegeleid toen we bij het meer van Tiberias stonden te kijken. Hij wilde wel weten waar hij in de Ternach de profetieën over Yeshua kon vinden en nam een boek van Jacob Damkani mee. Hij liep trillend van opwinding weg. We zien dat de HEERE de bedekking van Zijn volk door hun bekering wegneemt in deze bijzondere tijd, zo vlak voor de wederkomst van Jezus Christus (2 Korinte.3:16).

Ook aan een groep van zo’n 10 Joodse vrienden quoteeerden we Jesaja 53:6 in het Hebreeuws en vroegen hen: “Over Wie gaat dit”. Ze zeiden meteen: “Yeshu(a)”! Wij zeiden: "inderdaad Yeshua!". En we mochten hen uitleggen waarom de Heere Jezus de eerste keer kwam. Ze waren best geinteres-seerd, maar wilden nu nog niet kiezen... Sommige mensen zeggen helaas nog “ We zullen wel zien”.

Dankzij Gods hulp mochten we de laatste dagen ook legerbases bezoeken aan de Libanese grens. Bij de eerste basis mochten we meteen binnen komen en zingen. Daar hebben we ook boeken uit-gedeeld en getuigd. Later hebben we bij het meest noordelijke stadje van Israel (Metula) samen met een Joods-messiaanse broeder gebeden voor die stad, die hij in de nabije toekomst het Evangelie wil gaan brengen. Zijn naam is Yaniv; hij vraagt ook ons - de gemeente in NL- om te bidden of er meer Joodse gelovigen in Yeshua de vrijmoedigheid zullen krijgen om het evangelie met het hun volk te gaan delen. Terwijl we daar zo in gebedsstrijd waren en de zegen van God over de mensen uit-zongen en spraken, kwamen er drie militairen naar beneden gewandeld. We mochten hen het Goede Nieuws vertellen. Toen één van ons vroeg of zij Yeshua ha Mashiach in hun hart wilden uitnodigen, wilden ze dat alle drie graag "Wie zou er nou geen vrede in zijn hart willen". Ook hen hebben we hen gezegend met het lied van de Aaronitische zegenbede en boeken meegegeven die de profetieën uitleggen. Zij vervolgden hun weg met vreugde.

johangitaar

Op de reis naar huis hebben we een hele gezegende vlucht gehad, waarbij één van de broeders zo vrijmoedig was (we zaten op de laatse rij - voor de toiletten), dat zo'n 100 mensen werden aangesproken en het evangelie gehoord hebben. Ook de andere drie broeders hadden vruchtbare gesprekken en we mochten vele boeken -cd's en dvd's uitdelen aan hen die meer wilden weten van Gods Liefde in Zijn Zoon de Here Jezus.


De HEERE is goed en we verwachten het van Hem alleen, onze Abba, Vader. Tot lof en eer van Zijn Naam en de Naam van Yeshua de Messias. Willen jullie allen ook bidden dat harten van hen die we mochten spreken zullen veranderen, dat mensen zich zullen bekeren, zodat Jeshua geprezen wordt!


Hecht met u allen in de Here Jezus verbonden.
Zijn Shalom toegewenst van Johan Schep, Arie, Johan de Vos, Juan, Bert-Jan, Jan, Cornelis en Arthur