Ruth 4:18-22

Het meest romantische gedeelte van het boekje Ruth, vinden wij in de laatste vier verzen. Hier vinden we het doel van het boekje dat eindigt met David die voor het eerst genoemd wordt. Hoogstwaarschijnlijk was Samuël de schrijver.

Hij wil aantonen, dat het Koningschap aan David toekomt in plaats van Saul.

Het boekje dat naar Ruth vernoemd is, is veel meer dan een liefdes verhaal tussen Boaz en Ruth. Het geeft de voor geschiedenis weer van Koning David.

Die namen van het gegeven geslachtregister, geven een prachtige betekenis.

David is een prachtig schaduwbeeld van de meer dan David: Jezus de Messias.

 

(1). Perez.  De Messias breekt door tegen de boze (1 Joh. 3:8). 
(2). Hezron.  De Messias is de toekomstige rechtvaardige Rechter. 
(3). Ram.  De Messias is opgestaan (opgewekt) uit de doden. 
(4). Amminadab. De Messias offert Zichzelf vrijwillig op. 
(5). Nahshon. De Messias onderwerpt de slang (satan). 
(6). Salomon.  De Messias kleedt ons met de kleding van rechtvaardigheid. 
(7).  Boaz.  Alleen in de Messias is alle kracht te vinden. 
(8). Obed.  De Messias is ook de Koning-knecht. 
(9). Jesse      De Messias is de MAN van de Gemeente. 
(10). David.  De Messias is de enige Geliefde Zoon van God.

 

 

Het boekje Ruth komt tot dit geslacht register op basis van de Lossing van Naomi en Ruth, Israël en ook de volkeren. Op Basis van het werk van Boaz (De Losser). Hij is een duidelijk schaduwbeeld van de Heere Jezus. De Heere Jezus is meer! Boaz betaalt alles met geld. Jezus betaalt met Zijn eigen leven! 

Laten wij leven (1 Joh.4:17b) zoals de Heere Jezus, zodat wij vandaag als een smetteloze bruid voor Hem gesteld kunnen worden en ten alle tijde het Goede Nieuws verspreiden: Eerst aan de Jood en ook aan de Volkeren. Hopelijk vinden jullie deze slot boodschap van het boek Ruth  bemoedigend. Shalom van Johan.