De Heere Jezus vindt het belangrijk, dat wij Hem leren kennen

 De Heere Jezus vindt het belangrijk, dat wij Hem leren kennen!

Gehoorzaamheid vinden we niet bij Adam, Eva en ook niet bij het volk Israël.

 Matt. 16:13. Caesarea Fillipi ligt ver in het Noorden aan de grens met Lebanon.

Die plaats is vernoemd naar Caesar. Hier zien we hoe ver het volk van God was afgeweken. Caesar werd daar aanbeden als een goden zoon en de afgod Pan.

Aan de voet van de berg Hermon smelt de sneeuw en ontspringen de Jordaan bronnen. Dat water eindigt in het diepste punt van de aarde (In de Dode Zee). Jezus is het smetteloze water uit de Hemel en Hij eindigt in het diepste punt (Hij als de Schepper werd mens, vrijwillige slaaf en zelfs minder als een hondje).

In deze Jordaan vinden wij Jezus. Er is niemand, zo diep afgedaald als Jezus!

Daarna begint de wandeling naar Jeruzalem. Wat was de mening over Jezus in Jeruzalem? De farizeeën en de sadduceeën, hadden hun mening al over hem gevormd. Hij is een vraadzucht en een wijnzuchtig persoon. Hij is een vriend van zondaren en tollenaren. Hij is bezeten. Hij is ook niet door God gestuurd.

Wat zeggen de mensen nu over mij? Johannes de Doper (Een boete prediker).

Elia (De Hervormer). Jeremia ( Wenende profeet die het oordeel aankondigt).

Die mensen hebben wel een hoge dunk van Jezus. Ze schieten oneindig tekort.

Jezus echt te kennen is het eerste wat Paulus na zijn bekering zegt (Fil. 3:10).

Matt. 10:2. Simon Petrus wordt als eerste genoemd als leider van de discipelen.

Petrus spreekt voor de rest van de groep en zegt: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dat is de belijdenis van het gelovig overblijfsel (Joh.1:50).

Zijn belijdenis: U bent de Messias. U bent; Zoon van God (Niet Zoon van Jozef. U bent de Levende! Niemand kan Mij het leven ontnemen. Jezus stierf niet aan het kruis als gevolg van Zijn wonden. Die misdadigers leefden nog. Hoe kwam het dat Jezus eerder stierf? Hij heeft Zelf Zijn moment bepaald! Die Romeinse hoofdman hoorde zijn luide niet zachte stem. Jezus is gestorven nadat hij drie uur dood was. Toen Jezus de geest gaf hing er al een dood lichaam, Jezus ging direct naar het dodenrijk en nam toen alle gelovigen mee naar het paradijs. Hij ontmoette Mozes en Elia: Ze hadden het over Zijn uittocht (Lukas. 9:31).

Direct er na horen we Petrus weer die niets wil weten van een lijdende Messias

Petrus is te zeer bezig met de vestiging van het Koninkrijk hier en nu. Hij gaat voorbij aan het probleem van zonden van het volk. De woorden van Jezus aan Petrus zijn treffend: Ga weg achter mij satan. De hardste uitspraak van Jezus is hier. Hij noemt Petrus satan. Dat heeft Jezus nooit tegen de religieuzen gezegd.

Petrus sprak over een menselijk Evangelie. Zonder bloed en zonder het Kruis!

Matt. 16:24-28. Jezus stelt de discipelen voor wat het betekent Hem te volgen.

Jezus volgen kost ons alles. Jezus niet volgen kost ons meer! Wie Jezus volgt moet zichzelf en zijn belangen opzij zetten (Joh.6:38). Wie Jezus wil volgen moet bereid zijn om de smaad van de wereld te ondergaan. Als een ongelovige sterft, zie ik geen verhuiswagen. Wij nemen onze dienst aan Jezus mee! Johan