De vreugde volle Kerst boodschap van 2016

Wij hoeven geen verdrietige Kerst te hebben. Wij hebben rede om te danken!

Er waren ook in de tijd dat JEZUS geboren werd, verschillende mensen die deze vreugde misten. Ik denk aan die Herbergier en zijn gasten (Lukas. 2:7). Herodus miste die vreugde van Zijn geboorte en raakte in paniek en wilde JEZUS doden.

De theologen van die tijd misten Zijn vreugde ook. Ze hielpen die wijzen uit het oosten wel en vertelden precies waar de Messias geboren moest worden, maar ze gingen niet mee en deelden niet met hun vreugde (Micha.5:2; Matt. 2:3,4). De meeste mensen in Jeruzalem  en in Nazareth (Luk. 4:29) misten de vreugde. Voor hen was Kerst - Mis.  Er waren mensen wiens leven totaal veranderde, omdat zij “JEZUS” niet misten.

De eerste keer zien we die “ vreugde” bij Maria zelf, toen ze door een wonder van God zwanger werd en daardoor ook nog de profetie vervulde van Jesaja 7:14. De tweede keer dat we het woord “vreugde” lezen is wanneer Maria hoort dat Elizabeth zwanger is (Luk 1:44). Die vreugde kwam van het “ongeboren kind”! Luk. 2:9-11. De herders hoorden ook van die “vreugde”  Ik verkondig u grote blijdschap. Het woordje groot is in het Grieks megas. Mega-blijdschap” De mega mooiste boodschap die ooit verkondigd is. Geen wonder dat wij zingen: “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!”

Matt. 2:10,11. Die ‘mega vreugde’ komt ook bij die wijzen uit het oosten. Die wijzen bezaten in tegenstelling met de herders; geld, kennis en ook aanzien. Het essentiële ontbrak hen.: De ster gaf hen “mega vreugde’ en die bracht hen bij JEZUS. Na hun persoonlijke ontmoeting met Hem gingen zij een andere weg.

JEZUS kwam voor alle mensen. Mensen zonder perspectief, zoals Elizabeth. Mensen zoals Maria die niets betekenen in de wereld. Waardeloos voelende herders die een taak straf uitzaten (In plaats van naar de gevangenis moesten de criminelen passen op die slachtschapen van de tempel om zo tot bekering te komen. Zij ontmoetten  het Lam van God, die ook al hun zonden wegnam.

Mensen die belangrijk zijn in de wereld, zoals de wijzen reisden terug met hoop

Bij de Herberg was er “geen plaats” voor JEZUS. Op Golgotha was er plaats Er staat: Toen zij aan die plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem  (Luk. 23:33). Op aarde kwam werd Hij in een geleende kribbe van de dieren gelegd: Toen Hij stierf mocht Hij aan Zijn eigen Kruis hangen. Dat was het doel van Zijn komst naar de aarde. De Bijbel spreekt nog meer van een plaats. In het Huis van mijn Vader zijn vele woningen. Er was geen plaats voor JEZUS in de herberg. Eigenlijk was dat verdrietig, maar niet levensbedreigend. Het belangrijkste is dat er plaats voor JEZUS was aan het KRUIS. Je mag en kunt er ook komen net als al die anderen. Dan is je Kerst vreugdevol en niet –mis.  Met een mega vreugdevol hart heb ik dit voor allen geschreven. Het is weer een Kerst minder voordat ik die plaats inneem. Johan