Reisverslag Ghana

Reisverslag Ghana

Voor de foto's die bij dit reisverslag horen, klik hier.

Zondag, 17 oktober 2010,

Op dinsdag 5 oktober arriveerde Johan (Schep) in Ghana. Omdat hij een dag later kwam dan gepland, reisden we gelijk van het vliegveld naar de stad Hohoe. Het was donker maar de chauffeur kende de weg zo goed dat het geen problemen opleverde. Na middernacht arriveerden we in Hohoe. Even een paar uur slapen en om 5 uur morgens zaten we alweer in de studio van radiostation. Johan gaf goed onderwijs uit de Bijbel (Robert vertaalde) en duizenden mensen konden het horen in de wijde omgeving. We hoorden dat het radiostation ook beluisterd wordt in Togo en Benin omdat ze daar dezelfde taal spreken. Vijf mensen belden Robert omdat ze geraakt waren door de radioboodschap. Nederlanders zouden denken: “Hoe kan iemand zo vroeg 's morgens naar de radio luisteren?” Maar in Afrika zijn veel mensen al voor 5 uur 's morgens wakker. De dag begint hier vroeg.

Om negen uur 's morgens liepen we naar de hal van het Bijbelgenootschap en we vonden de pastors die al op ons zaten te wachten. Johan wilde graag een bord om op te schrijven en dat hebben we gelijk voor hem gekocht. We begonnen met het blijde zingen tot eer van de Heere. Wat kunnen die Afrikanen toch blij zingen. Johan werd vooral geraakt door het liedje “Jesus is the winner-man”. Hij bleef het de hele week zingen met z'n gitaar (en hij zal het vast aan jullie in Nederland leren).

Er waren zo'n 200 voorgangers uitgenodigd met brieven maar uiteindelijk kwamen er zo'n 80, de eerste dag. Dat was minder dan verwacht maar hen die niet kwamen hebben iets gemist. Johan's onderwijs was zeer nuttig en de deelnemers maakten veel notities. “We hebben vele nieuwe preken en boodschappen die we kunnen gebruiken in onze kerken” was de reactie van de pastors.  Johan sprak over: Adam, Set, Henoch, Metuselach......... t/m Mozes en Jozua. Al deze personen (uit onze geschiedenis) hebben duidelijke betekenis die wijst op de Heere Jezus. Daarover onderwees Johan ons en de boodschap sloeg aan. Ieder was aangeraakt. 

We merken dat Johan in al zijn boodschappen steeds over Jezus spreekt en op Hem wijst. Niet iedere prediker doet dat. Het is wonderlijk te zien hoe Jezus ook het thema van het Oude Testament is. Vooral in Ghana is hier heel weinig kennis van. 

De tweede dag kwamen er meer pastors. Sommigen hadden Johan 's morgens op de radio gehoord en wisten zodoende van de conferentie. Johan onderwees weer net als de vorige dag. De stroom viel uit en zo moesten we zonder luidsprekers verder. Maar toen het hard begon te regenen was het niet meer mogelijk te spreken vanwege het gekletter van de regen op het dak. Dat duurde wel een uur. Het dak lekte op vele plekken en we moesten stoelen schuiven om een beetje droog te blijven. De stroom bleef nog lang weg maar Johan nam de moed om toch verder te gaan. Tegen de middag zorgden Pamela en Robert dat er eten gebracht werd voor alle deelnemers en daar waren we erg blij mee.

Zoals het spreekwoord luidt: “De mens wikt maar God beschikt”, zo hadden we veel gepland dat toch heel anders liep. De pastorsconferentie in de stad Jasikan, werd een avondbijeenkomst. Johan sprak een goede boodschap. De voorganger verontschuldigde zich dat er niet meer voorgangers waren gekomen. Toch hadden we een hele goed tijd en hen die kwamen kregen een zegen.

Zo hadden we ook gepand om naar de stad Kete-Krachi te reizen om daar een dag lang te spreken voor een groep voorgangers. Vanwege omstandigheden moest de reis geannuleerd worden. Johan was daar echter zeer blij mee omdat hij graag minder reist en meer spreekt. Kete-Krachi was een lange reis geweest. De overige dagen konden we overal spreken en de omgeving van Hohoe.

Maar er kwamen ook weer veel nieuwe open deuren die we niet gepland hadden. Op de st.Theressa kostschool studeren zo'n 300 meisjes voor lerares. We mochten hen toespreken in de kantine. Terwijl ik een korte inleiding gaf en Johan voorstelde aan de luisteraars, zie Johan zachtjes: “Ga maar zitten Abel, ik vermaak mij wel.” En inderdaad, wat kan hij zingen en dansen met z'n gitaar. Hij had gelijk de hele zaal in beweging. Als Johan lang geleden z'n hart niet aan de Heer Jezus had gegeven was hij nu misschien een circusartiest of popster geweest. Maar nu zingt hij alleen tot eer van de Heer Jezus en dat is het allerbeste. Laten we allemaal maar Gods eer zoeken en niet de onze. De korte boodschap die Johan predikte tot de meisjes was heel belangrijk. Het werd ook heel goed ontvangen. We merken steeds hoe Ghana helemaal open staat voor het evangelie en het lijkt wel of ieder van Jezus houdt.

Vanwege de extra tijd in Hohoe kwam het plan om een film te maken. Korte stukjes onderwijs van Johan op verschillende plekjes. We huurden een videoman en dat werd een succes. Johan kan namelijk van alle dingen die hij ziet iets onderwijzen. We vonden een put en Johan sprak over de Samaritaanse vrouw. We vonden een palmboom en Johan sprak over de rechtvaardige die bloeit als een palmboom. We vonden een trap en Johan sprak over Jacobs ladder, etc. Zo maakten we een mooie film. Woensdag bezochten we nog een school in Hohoe. Johan sprak de kinderen toe over moreel zuiver en Bijbels leven. We zongen met de gitaar. De kinderen vonden het prachtig. Een van de leerkrachten vroeg om een kinderbijbel. Johan stelde voor om gelijk 12 kinderbijbels te doen. Wat waren ze daar blij mee.

Donderdag reisden we weer terug naar ons huisje in Bortianor-Accra. Ook hier was nog gelegenheid om een school te bezoeken. De bekende school waar we eerder boeken en kleding hadden gebracht. We belden de hoofd-leraar 's morgens en vroegen of we mochten komen. Nou, daar was hij heel blij mee. Het was weer net als in Hohoe, zingen met de kinderen en iets vertellen. We deelden hier ook 10 kinderbijbels uit. De hoofd-leraar vertelde dat hij de vorige dag alle kinderen had gevraagd om morgen toch aanwezig te zijn omdat de “blanke” man komt met boeken. Dat was profetisch want we hadden helemaal niet afgesproken dat we zouden komen!!

Afgelopen zaterdag is Johan weer terug gevolgen naar Nederland. We missen hem al en zien uit naar volgende jaar als hij (zo de Heer wil) terugkomt. Laten we bidden dat de God in het geld zal voorzien voor zijn reis volgend jaar. Johan heeft namelijk alles zelf betaald en het kost veel geld. Maar zoals de Heer vorig jaar en dit jaar heeft voorzien, zal Hij het volgend jaar ook doen.

Dit was weer het nieuws van afgelopen dagen.

Gods rijke zegen,

Abel en Pamela