nleniw

Zonder Jezus in uw hart is uw kerst-mis!


(1). Rom.5:17. De overvloeiende Genade en de Gerechtigheid.
Psalm.23:5. Mijn beker vloeit over.
Rom.5:18. Zoals de zonde tot alle mensen is doorgedrongen en de veroordeling door de zonde van Adam tot alle mensen gekomen is,
precies zo geldt het geschenk van de gerechtigheid voor alle mensen.


(2). Rom.8:1-3. De veroordeling is voor eeuwig voorbij.
Rom.6:6. De zonde is stuk gelopen op het lichaam van de Here Jezus.
1 Pet.2:24. Omdat de zonde in Zijn Heilige lichaam stuk liep zal de gelovige in de Here Jezus nooit meer veroordeeld en verdoemd worden.


(3). Rom.8:15-17. De adoptie is een heerlijk geschenk.
We kennen de Here God niet meer als onze rechter maar als onze “Abba”.
1. Pet.1:12. De engelen begeren een blik te werpen in deze verlossing.
Heb.1:14. De engelen zijn de dienende geesten van ons als de Kinderen van God.


(4). Rom.8:18. De Heerlijkheid geeft een hoopvolle toekomst.
1. Kor.2:9-12. De Here God heeft een heerlijkheid voor Zijn kinderen
voorbereid, die voor mensen van deze wereldtijd verborgen is.
Zij wordt slechts aan hen geschonken die Zijn Geest ontvangen hebben.


(5). Rom.8:28. De zekerheid dat er extra geschenken zijn.
De ontelbare dingen die alreeds naar ons toe komen want,
Hij doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden noch beseffen.


(6). Rom. 8:31,32. De grenzeloze geschenken die blijven komen.
“Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft ons met Hem ook niet alle dingen schenken?”
Alleen de Here God kan alles schenken want Hem behoort ook alles toe.
Wanneer de Here God ons al het grootste geschenk heeft gegeven,
is er dan een kleiner geschenk, dat hij nog voor ons achter zou houden?
Wanneer Hij reeds de hoogste prijs betaald heeft, zal Hij dan schromen om ons een kleinere prijs te geven? Wanneer Hij zichzelf zulk een moeite heeft getroost om ons te verlossen, zal Hij ons dan ooit weer laten vallen?

Hoe zal hij ons met Hem niet alles schenken?”
De taal van het ongeloof, schrijft “ Hoe zal Hij? ”
De taal van het geloof, schrijft “ Hoe zal Hij niet? “.

Ga naar boven