nleniw

Mijn boodschap vanuit Gods Woord voor de dopeling.

We zijn vandaag oog getuigen van de doop. Degene die gedoopt wordt heeft al een persoonlijke beslissing genomen en de Here Jezus in Zijn hart aangenomen. Deze beslissing wordt bevestigd door de Heilige Geest die in Zijn hart is komen wonen (Rom. 8:16; Efz. 1:13). Door het geloof en de inwonende Heilige Geest ben je nu een Kind van God en Zijn liefde is in je hart uitgestort door de Heilige Geest die je op het moment van wedergeboorte alreeds gegeven is (Rom.5:5). Hij heeft je lief zoals je bent, maar laat je niet zijn zoals je bent. De doop is een stap van gehoorzaamheid Het is goed om door te geven wat de Doop is.

(1). Je ontvangt door de doop de heilige Geest niet, zoals bij de wedergeboorte.

(2). De doop is een uiterlijke gelegenheid: Sta op en laat je dopen (Hand.22:16)

(3). De doop is heel belangrijk. Het is een daad van een goed geweten tot God.

(4). De Here Jezus werd ook gedoopt, welke reden kan een gelovige dan nog bedenken om zich niet te laten dopen. 1. Petrus (3:16) schrijft: De Here Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat Gij in Zijn voetstappen zoudt treden. De doop beeldt ook uit: Zijn dood en Zijn opstanding. Er zijn twee activiteiten.

(1). De onderdompeling staat in verband met de dood van de Here Jezus.
 
(2). Het opstaan uit het water staat in verband met Zijn opstanding.
 
De doop is een teken aan de Geestelijke wereld, de gelovigen en de wereld, dat je een hele nieuwe start maakt in je leven. Het is ook een zichtbare muur tussen je oude zondige leven en je gehele nieuwe leven met de Here Jezus.
Gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed (Gal.3:27).
We zijn slaven van de Here Jezus geworden, die Zijn wil van harte doen (Efz.6:6).Je wordt niet gedoopt in de naam van een gemeente, maar in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en ook in de Naam van de Here Jezus.

Met je doop geef je al zonder woorden een getuigenis van twaalf feiten.
 
(1). Ik verliet het terrein waarop Gods oordeel rust (Efz.2:1-3).

(2). Ik wil nu ook openlijk breken met dat oude leven (Gal.5:24).

(3). Ik besef dat mijn oude leven moet worden begraven (Rom.6:3,4,6).

(4). Daarom ging ik vrijwillig in de dood van Christus (Kol.2:12a).

(5). Ik ben dankbaar dat ik ook uit de dood mag opstaan (Kol.2:12).

(6). Iedereen ziet, dat voor mij een nieuw leven is begonnen (Rom.6:4).

(7). Ik kies vandaag openlijk, de kant van de Here Jezus (Gal.2:20; Efz.6:6).

(8). Op aarde wil ik niets liever dan een dienstknecht van de Here Jezus zijn.

(9). Ik ben nu ook bekleed met Christus en leef vanuit Hem (Gal.3:27).

(10). Ik ga met de kracht van de Heilige Geest in mij anders denken (Rom.12:2).

(11). Ik heb nu ook een goed geweten voor de Here God (1.Pet.3:21).

(12). Mijn diepste verlangen is dat iedereen aan mij zal kunnen zien dat de Here Jezus in mij is komen wonen en ook door mij heen gaat leven (1.Pet.2:21).

Ga naar boven