Jozef inleiding

De enerverende achtergrond van Jozef tot zijn zeventiende jaar. (inleiding)

Gen.30:22-24; 31;32;34. Als Jozef in beeld komt dan is hij zeventien jaar oud en heeft al een bewogen leven achter de rug. Zijn familie situatie is moeilijk met oudere halfbroers en een halfzuster van verschillende moeders. Jozef was de eerste zoon van Rachel en een kind van veel gebed. Toen hij jong was gingen ze haastig op reis en was hij ooggetuige dat oom Laban hen achtervolgde. Na een emotioneel gesprek werd er toch een vrede verdrag gesloten. Zijn moeder had gelogen en stiekem de huisgoden van haar vader gestolen en meegenomen. Op een dag ontmoette de kleine Jozef zijn vader Jacob, die voortaan mank liep en hem wel vertelde dat hij door de Heere die nacht in de rivier gezegend was. Er was eindelijk ook die ontmoeting met Esau de broer van zijn vader Jacob.

 

Op een gegeven moment wonen ze in Sichem en hoort Jozef dat zijn halfzus verkracht is door een heidense man. Er komt een felle vergadering, waarin ze tot een overeenstemming komen dat de mannen zich moeten laten besnijden. Na enkele dagen vermoorden Simeon en Levi op laffe wijze al die mannen. Jacob maakt zich druk om zichzelf. Ze besluiten om verder te reizen naar Bethel.

Dan komt er een schoonmaak en een Geestelijke vernieuwing in het gezin. Alle afgoden worden weg gedaan en Jozef moest zich ook wassen en kreeg nieuwe kleren. Jozef hoort ook dat zijn vader nieuwe beloften ontvangt van de Heere en niet langer Jacob (bedrieger) maar Israël (Vorst van God) zal gaan heten. Bij Bethlehem ontvangt Jozef eindelijk een broertje die Benjamin wordt genoemd. Tijdens die bevalling sterft wel zijn moeder. Er was ook verschil van mening geweest over zijn naam. Zijn moeder wilde hem Ben Oni noemen (Zoon van smarten). Zijn vader zei Benjamin zal het worden (Zoon van mijn rechterhand).

Zo kreeg Jozef een broertje, maar moest wel zonder hun moeder verder. Voetnoot: Hier zien we een prachtige heen wijzing naar de Heere Jezus, die ook in Bethlehem is geboren. Hij is de Zoon van smarten (Jes.53) en Zoon van Zijn rechterhand geworden. Het plaatsje Bethlehem wordt herinnerd tot op heden toe als een plaats van de dood omdat Rachel daar stierf (Je kunt haar graf nog steeds bezoeken). Door ons geloof in de geboorte van de Heere Jezus wordt Bethlehem een plaats van leven, hoop en vervulde beloften (Micha.5:2).

Ruben de oudste zoon pleegde overspel met Bilha een van de bijvrouwen van Jacob. Jozef heeft op zeventien jarige leeftijd veel gezien, gehoord en gevoeld. De Heere gebruikte zijn jonge leven om hem ook te vormen tot de man die hij uiteindelijk zou worden. Zo was het ook met de Heere Jezus die ook veel heeft meegemaakt voordat Hij op zijn dertigste in beeld komt. In de Hebreeën brief staat dat Hij de gehoorzaamheid heeft geleerd door wat Hij geleden heeft (5:7). Zoals Jozef die de Redder werd, zo werd de Here Jezus de meer volmaakte en eeuwige Redder van de hele wereld voor allen die in Hem geloven (Joh.4:42).