Jozef deel 4

Jozef doet mij aan de Here Jezus en ook aan ons als Zijn kinderen denken.

(deel 4)

Spr.21:1. Het is goed om te weten, dat het hart van de Koning en de schenker in Zijn Hand is. We zien hoe de Heere bezig is en Zijn plannen met Zijn volk op wonderlijke wijze voorbereid Wat is Zijn verlangen? Hij wil ons ook verheerlijken en gelijkvormig maken aan Zijn Zoon. Jozef zuchtte jaren onschuldig in de gevangenis en pogingen om te ontvluchten bleken ijdel. Zelfs een beroep op de schenker, die veel aan hem te danken had was tevergeefs. Het was hopeloos en hij was levend begraven. Zijn hoop en vertrouwen kon hij alleen nog stellen op de Heer die de doden opwekt (2. Kor.1:9) en die alleen alles ten goede doet medewerken. Het doel van God met Zijn kinderen is altijd herstel, verheerlijking en vereniging met Hem!

 

2. Kron.7:14; Jes. 57:15. Dit doel kan Hij slechts met de gebrokenen van hart bereiken. Dit geldt voor ons allen. Vernedert U voor de HEERE, dan zal Hij u verhogen (Jac.4:10). Verootmoedigt u dan onder de machtige hand van God, opdat Hij u verhoge op Zijn tijd. Het probleem is dat onze oude natuur (Vlees) zich hier met alle macht tegen verzet. De Here Jezus is ons voor gegaan in de weg van de vernedering. Daarom heeft de HEERE Hem ook verhoogd en een Naam gegeven die boven alle namen is. Vernedering- Verhoging! Zo Jezus, zo Jozef en zo ook wij: De schijnbaar doelloosheid van ons leven is de laatste innerlijke voorbereiding tot de Koninklijke heerschappij. We zullen met Hem hier regeren!

Farao had tot twee keer toe gedroomd en hij wist dat het een dreigend onheil betekende. De wijzen van Egypte waren ten einde raad. Ze konden het plan van de HEER niet verklaren.

Vandaag: De wijzen van de wereld brengen ons grotere radeloosheid dan ooit te voren. Ook zij kunnen de politieke problemen van de wereld niet oplossen. De schenker dacht opeens aan zijn zonden tegenover Jozef (41:9). Dit is ook een voorteken van Zijn komst.

Ieder die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is (1 Joh.3:3). Door een steeds diepere bekering en innerlijke reiniging lijken we steeds meer op de Heere Jezus. Aan het hof van Farao heerste grote verslagenheid. Toen er niemand raad wist, kwam Jozef. Zo zal het ook in de toekomst zijn op de dag van Zijn terugkomst (Luk.21:26,27; Zach.14:4).

Dit betekende wel het begin van een nieuw leven en een nieuwe positie voor Jozef (41:14). Ze haalden hem met haast uit de gevangenis. Toch moest hij wachten, totdat hij gewassen en geschoren was. Zijn gevangenis kleding werd eerst verwisseld voor passende kleding. Uitwendige reinheid en mooie kleding waren in de ogen van de Egyptenaren heel belangrijk We moeten oppassen dat we ons niet meer zorgen maken over ons uiterlijk dan ons innerlijk.

Jozef moest net als wij door zijn verklaring een vijfvoudige opdracht vervullen.

(a). Hij moest een geïnspireerde boodschap van oordeel aankondigen. Zo ook wij (1 Kor.2:2).

(b). Hij moest een eenvoudige uitleg geven die iedereen begreep. Zo ook wij (Matt.11:25).

(c). Hij moest hen ook duidelijk maken, dat de koeien van Zijn offer en de aren van Zijn sterven spreken. Worden we niet duidelijk herinnerd aan het plaats vervangende lijden en sterven van de Here Jezus? Jozef gaf de HEERE duidelijk alle eer en zei: Het is buiten mij om! Door deze boodschap kwamen ze tot een reddend besluit. We moeten de mensen bovenal deze boodschap van het komende oordeel brengen. Dit moet hen tot een besluit brengen. Voor of Tegen. Het Kruis dwingt ons allen tot onze persoonlijke beslissing van voor of tegen!

(d). Hij moest een onaangename boodschap aan Farao brengen. Er was sprake van koeien en die zijn een gruwel voor de Egyptenaren (46:34b). Jozef sprak de volle waarheid (1.Kor.1:18).

(e). Hij moest ook een dubbele boodschap brengen (41:32). Het goede nieuws van het Kruis is dubbelzijdig: De Heere Jezus stierf voor mij en ik stierf met Hem (Rom.5:6; 6:5; Gal.2:20).

(f). Hij werd niet alleen uit de gevangenis ontslagen, maar hij werd Koning. Farao steeg zelfs van Zijn troon en gaf hem Zijn eigen ring (Rom.8:29-31). Dit is onze rechtvaardig making!