Karakter studies vanuit de Bijbel

Met vreugde en inzet heb ik door de jaren heen informatie opgedaan over de geloofsscholen van Abraham & Sarah, Jozef, David, Rut en Nehemia. Het zijn boekjes die u of jou kunnen helpen om te genieten van de rijke inhoud en de vele heenwijzingen naar de Heere Jezus. Deze boekjes zijn niet het eind resultaat, want er is altijd meer te vinden, omdat Gods Geest de schrijver is. Het is zo fantastisch om Gods Woord te lezen en te bestuderen met het oog op de werkelijkheid die in de Heere Jezus is (Kolossenzen 2:16,17).

IK zal u of jou met vreugde dienen om al die boekjes toe te sturen. Schrijf ons dan a.u.b een mail met uw of jou adres. Of u kunt de boekjes in PDF vorm hieronder downloaden door middel van de links achter de afbeeldingen van de boekjes.

Zijn Shalom van Johan en Linda Schep.                                               .                                     

Onze e-mail is: johan.linda.schep@gmail.com  

 

     DOWNLOAD: ABRAHAM EN SARAH

      DOWNLOAD:  JOZEF

           DOWNLOAD: RUTH

          DOWNLOAD: DAVID

         DOWNLOAD: NEHEMIA