Hebreeën Deel 6 Hoofdstuk 5

Hebreeën 5

Eén worden met het hart van God

Een typische vraag van een Jood zal zijn. Hoe kan je zeggen dat het nieuwe Verbond beter is dan het eerste Verbond? (4:14). Het woord priester wordt in geen van de brieven van Paulus genoemd. Dit is de enige brief die het woord priester wel 28 keer noemt. Het thema van de schrijver is dat de Here Jezus de eeuwige priester van het Nieuwe Verbond is.

De Hebreeën wisten alles van het priesterschap. Als de priester eens niet op kwam dagen dan viel alles stil.

5:1-4. Dit zijn de kwalificaties van iedere priester van het Eerste Verbond. (a). 5:1,4. Ex. 28:1. Apart gezet. Een ware hoge priester moest een man zijn.

8:3. Num. 17:8. De Here God koos de priester. Dat doet de Heere nog steeds. (b). 5:2. Num.15:28. Die priester moest medelijden hebben met de mensen, omdat hij zelf ook een zondaar is en met dezelfde problemen te maken heeft. (c). 5:1,3;9:7. De priester moest eerst voor zichzelf en voor de mensen offeren.

5:5. De Here Jezus vervulde al de kwalificaties om de Hoge Priester te zijn.

----------------------------------------------------

Voetnoot: De eerste priester was Aäron. Het was zijn opdracht om de mensen bij God te brengen. Toen ze het Land binnen kwamen werd de stam van Levi uitgekozen om als priesters te dienen (Deut.10). Men noemt dit de Aäronische en Levitische priesterschap. Er zijn grote problemen met de Here Jezus als priester, want Hij was niet van de stam van Levi, maar van de stam van Judah. De priesterschap was erfelijk, dus de Here Jezus was niet gediskwalificeerd

7:14. Die priesterschap was geen goed model, want de priesters waren zwak. Ze hadden eerst met hun eigen zonden te maken, voordat ze anderen hielpen 7:27. Ze konden de aanbidder ook geen blijvend schoon geweten geven. 9:9; 10:11. Het offeren moest herhaald worden en hun werk was nooit klaar. Het priesterschap van Aäron was geen voorafschaduwing van Zijn priesterschap Als je de priesterschap van Aäron weghaalt, hou je een beetje geschiedenis over die hier over spreekt. Je vindt een figuur die iedere duizend jaar opduikt. Melchizedek. De schrijver zegt dat de Here Jezus de priester is naar die order. Hij bracht Abraham brood en wijn na zijn overwinning over de vijf Koningen. Hij was de priester van de Allerhoogste en zegende Abraham. Later komt hij tevoorschijn in een Messiaanse Psalm (110:4). Nu wordt hij acht keer genoemd

Er zijn vijf punten die Hem een vertegenwoordiger van de Here Jezus maken.

(1). 7:3. Melchizedek had geen geslachtsregister.

Als je bij de Levitische priesterschap je achtergrond niet kon bewijzen mocht je geen priester zijn (Ezra. 2:62). Je karakter en gave had helemaal geen waarde. Het feit dat er niets bekend is over de achtergrond van Melchizedek is net zo geïnspireerd dan dat het wel genoemd wordt . De Here Jezus was geboren via Maria, maar Hij bestond al voor eeuwig lang voor Zijn geboorte (Joh.1:1,2)

(2). 7:3. Melchizedek is eeuwig priester. De stilte over zijn dood is geïnspireerd

(3). 7:3. Melchizedek betekent : De Koning van rechtvaardigheid en de Koning van Vrede. De volgorde is ook geïnspireerd. (1:8) Die titel hoort bij Jezus.

(4). Na de overwinning gaf Abraham Melchizedek vrijwillig een tiende (14:20). Die Koning had dat geld helemaal niet nodig. Het was een zegen voor Abraham. Bij de Levitische priesterdienst was het hun plicht om hun tienden te geven. De sleutel is dat het bij de Here Jezus altijd vrijwillig is. Wie wil mag komen!

(5). 7:26-28. De laatste verhouding tussen hen is dat hij niet voor zichzelf offert Op het moment dat Jezus uitriep: Het is volbracht hoefde er ook geen druppel bloed meer te vloeien. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Vanaf dat moment was iedere priester zonder werk. De Here Jezus ging zitten. De Levitische priesterdienst had geen stoel en waren ze ook altijd aan het werk

1. Tim. 2:5. Er is één God en één Middelaar de Mens Jezus Christus. Deze vijf punten kwalificeren de Here Jezus als onze priester en ook als onze Middelaar. 4:14-16. Het is die priester die aanvaard is en ons met de Here God verzoent. Onze hoge priester droeg geen prachtige kleding, maar hing naakt op het Kruis met spijkers door Zijn handen en een kroon op Zijn hoofd. Zonder kwalificaties, maar Hij is onze volmaakte Priester omdat Hij ons de toegang tot God geeft . Daarom moeten wij aan Hem denken en tot Hem naderen zodat we Genade en Barmhartigheid ontvangen. We kunnen zonder schuldgevoelens hier op aarde leven. We zijn heiligen en onze erfenis is als een anker veilig in de Hemel (6:19).

-----------------------------------------

5:6. Ps. 2:7. Joh. 8:54. God koos Zijn Zoon en Hij werd vereerd door Zijn Vader. Dezelfde God die gezegd heeft U bent Mijn Zoon, zegt ook U bent MIjn priester.

5:7. De Here Jezus had medelijden met al de mensen die Hij diende. Niet één dag leed Hij voor ons, maar al de dagen die de Here Jezus hier op aarde was. Hij wist wat het was om met smeekbeden te bidden en bad voor de opstanding Niet om ervan te vluchten, maar Hij geeft Zich helemaal aan de Here God over.

De Here Jezus weet het vandaag ook doordat Hij het zelf volledig ervaren heeft.

5:8. Zelfs al was Hij de Zoon van God moest Hij de gehoorzaamheid ook leren. Hij wist niet eens wat gehoorzaamheid is en als God hoefde Hij niets te leren, maar als mens moest hij het ervaren. Hij was zijn zondige moeder gehoorzaam. Ik ben zo dankbaar dat ik een God ken, die Mijn problemen door en door kent.

5:9,10. De Here Jezus was daarom gekwalificeerd om onze hoge Priester te zijn.

5:9b. Door Zijn dood opende de Here Jezus de weg tot de eeuwige redding.

Rom. 1:5, 2:8, 6:17. Het is onze gehoorzaamheid van het geloof, niet de regels!

5:10. De Here Jezus wordt hier door God zelf, als de Hoge Priester genoemd.

Het is goed om toch nog even te noemen dat ook al was Zijn priesterschap van van een andere orde. De functie van Zijn priesterschap is dezelfde als die van de Aäronische priesterdienst. De priesterdienst is een duidelijk schaduwbeeld.