Genade - Gods mooiste woord

Genade - Gods mooiste Woord

In Gal. 5:4 staat: Het is belangrijk om niet buiten de Genadete komen staan.

Genade is het mooiste woord. Ook een van de moeilijkste dingen voor ons mensen om Genade te ontvangen en uit Genade te leven.

De uitstraling van de Here Jezus was vol van genade en vol waarheid

Efz.2:8,9. In de Bijbel worden we niet alleen gered door Genade maar is Zijn Genade ook een levens principe waaruit we moeten leven.

Genade komt tot ons door Jezus en het kost ons niets en Hem alles!

In het Engels is het woord: GRACE.= Gods Riches At Christ’s Expense.

Om Genade vragen doe je alleen als jij je verlies toegeeft.

Titus. 2:11. De Here Jezus wordt hier de Genade van God genoemd en een bron van heil voor alle mensen. Uit die bron moet je drinken!

Joh.1:16. Uit Zijn volheid hebben wij ontvangen Genade op Genade.

Hebr.2:9. Alles wat de Here Jezus deed was ook uit Genade alleen!

De plaats van de wet en de plaats van de Genade

De wet doet altijd zonde kennen (Rom. 7:7; Rom.3:20; Gal.3:19,24).

De wet is erbij gevoegd totdat het Zaad (Jezus Christus) zou komen.

De wet is een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd worden en niet uit de werken van de wet.

Verschillen tussen de wet en de Genade

 • De wet verbiedt en eist... De Genade vergeeft en schenkt.
 • De wet brengt dood en veroordeling. De Genade leven en verzoening
 • De wet is een letter die doodt. De Genade is het levende woord:Jezus
 • De wet vervloekt... De Genade verlost van die vloek.
 • De wet richt zich op jou. De genade richt zich alleen op de Here Jezus.
 • De wet zegt: Doe het goed... Genade zegt: Jezus doet het goed.
 • De wet stopt de mond. De Genade opent de mond om Hem te prijzen
 • De wet is een systeem gebaseerd op het recht. Ze zegt: Oog om oog en tand om tand. De genade zegt: Keer hem ook de andere wang toe.
 • De wet zegt haat uw vijanden..De genade zegt: Hebt uw vijanden lief.
 • De wet zegt: Doe en leef... De genade zegt: Geloof en Leef.
 • De wet:Geen zendeling. De Genade moet aan allen gepredikt worden
 • De wet veroordeelt de beste. De Genade rechtvaardigt de slechtste.
 • De wet stenigt de rebellerende zoon. De Genade omarmt en herstelt.
 • De wet stenigt een overspelige. De genade zegt: Ik veroordeel u niet.
 • Onder de wet sterft het schaap. Onder de Genade sterft de Herder.
 • De wet ontmoedigt je. De Genade geeft je altijd hoop en blijdschap.

Overal in de Bijbel zijn het twee tegenover gestelde levensprincipes

Bij de Genade zijn we voor 100% procent afhankelijk van de Here God

 • Genade eist niets van ons (We zijn dood) maar alles van de Here God.
 • Genade rekent niet met onze prestatie, maar wel op Zijn prestatie.
 • Genade betekent dat de Here God ons niet meer kan gaan liefhebben
 • Bij de Genade is het onze liefde voor de Here God die je tegenhoudt om te zondigen. Bij de wet is het angst voor straf, die je tegenhoudt.
 • Als jij je beter voelt dan een ander dan trekt Genade zich direct terug Efz. 2:1,4-6,8,9; Rom.3:24. Door Zijn Genade zijn wij allen behouden

Rom.5:17. Genade is Gods krachtige antigif op de dood en de zonde.

Rom. 7:24,25; 1.Tim.1:14. Heerst de Genade in je leven of de zonde?

De Here God wil Zijn superovervloedige Genade aan ons allen geven

(a). We worden opgeroepen om te leven als twee keer gestorven.

Als we tot bekering komen zijn we dood in onze zonden en door Zijn Kol. 2:6-9. Genade en liefde maakt Hij ons levend in Christus. Het probleem is dat we vaak niet doorgaan in de ontvangen rijke Genade.

Als Christen moeten we leren te leven als gestorvenen, m.a.w. als mensen die geen recht en ook geen kracht meer hebben. Je hoop is Christus in, door en voor je. Hij leeft in je en overwint ook de zonde.

Kol.1:27; 3:3; Gal.2:20. We moeten leren leven door Geloof Alleen!

(b). We moeten leren leven, veranderen en dienen door Zijn Genade.

Ps. 32:10; Gal. 5:4,6; 1.Pet.1:13; 1.Kor.15:10; 1.Pet.1:13; Klaagl.3:22.

(c). Hand. 13:43. We moeten blijven bij de Genade van de Here God.

Onze motivatie moet de Liefde zijn en onze boodschap Genade.

2. Kor.1:12. In deze tijd waar de duisternis in de wereld om ons heen zo toeneemt hebben we meer dan ooit Zijn Genade heel hard nodig.

Zijn Genade is ook de enige plaats waar de duivel nooit kan komen.

We moeten ervoor zorgen dat we altijd in Zijn gegeven Genade leven.

Het is de plaats van Zijn rust (Hebr.4:1-11;12:15). Ziet daarbij toe dat niemand verachtere (tekort schieten door niet te willen ontvangen).

Zijn Genade is volmaakt en verheugt zich alleen maar in de Here Jezus. Zijn Genade is mij genoeg en Mijn Genade is U genoeg!