nleniw

Lichter door het leven gaan

Lees Psalm 23

Mijn eigen manier

Frank Sinatra zong met succes: I did it my way: Ik deed het op mijn manier. Wij mensen zijn van nature zo dat we alles graag op onze eigen manier doen. Niet op de gemakkelijkste of de gewone manier en ook niet op Gods manier.

Lees Jesaja 53:6

Het vers wat we in het Hebreeuws uit ons hoofd leren en dat uit het hoofdstuk komt dat overgeslagen wordt in de synagoges zijn deze woorden: Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. Van alle dieren die geschapen zijn, kan het schaap slechts voor zichzelf zorgen.

(a) Schapen zijn dom!

Ben je wel eens een schapentrainer tegen gekomen?

Heb je ooit een schaap kunstjes zien doen of een koprol zien maken?

(b) Schapen kunnen zich niet verdedigen

Ze hebben geen scherpe tanden Ze kunnen je niet inhalen. Er is geen sportclub die een schaap als mascotte heeft.

(c) Schapen zijn vies

Een kat een beer en een musje wassen zichzelf maar een schaap wordt vies en blijft ook vies. Je ziet ze nooit heerlijk in de rivier baden. Vraag: Had David geen betere vergelijking kunnen verzinnen? Hij had Goliath toch verslagen? Waarom zei hij niet: De Here is mijn generaal en ik Zijn strijder! Of: De Heer is mijn dirigent en ik zing voor Hem. Wij zijn zangers in Zijn koor! Of: De Heer is mijn Koning en ik ben zijn ambassadeur. Wie wil er niet Gods woordvoerder zijn?

Iedereen luistert naar een ambassadeur. Iedereen luistert als Gods koor optreedt. Iedereen applaudisseert als Gods soldaten voorbijtrekken. Maar het valt niemand op als Gods schapen langskomen! Wie merkt het wel op als schapen zingen of spreken of iets doen? ALLEEN DE HERDER!. En dat is precies waar het om draait voor David.

Hij dacht als oude man terug aan zijn , jeugd, toen hij nog een vergeten herder was in de velden rondom Bethlehem. Hij herinnerde zich hoeveel aandacht hij aan de schapen had besteed en hoe hij over ze waakte. Die manier doet hem denken aan Gods grote zorg voor hem! David roept blij uit: DE HEER IS MIJN HERDER! Dat houdt in dat hij er trots op is om een schaap van JAWHE te mogen zijn.

Een andere psalm

Anders zou Psalm 23 er zo uitzien. Ik ben mijn eigen herder. Ik heb van alles en nog wat nodig. Ik strompel van de ene naar de andere supermarkt en van psycholoog naar psychiater, zonder er iets beter van te worden. Ik kruip door een diepdonker dal en kom er nooit meer uit. Ik ben voor veel dingen bang, van vliegen met een vliegtuig tot het zien van een muis Ik ben al net zo bezorgd als mijn moeder. Ik ga wel naar de wekelijkse staf vergadering, maar wordt daar omringd door tegenstanders. Ik ga naar huis en zelfs mijn goudvis scheldt me uit. Ik behandel mijn hoofdpijn met een dubbele dosis paracetamol. Mijn glas whisky is tot de rand gevuld. Ik word achtervolgd door ongeluk en ellende en ik blijf aan mezelf twijfelen tot in lengte van dagen.

Ik ben zo blij dat ik eens gedaan heb hoe het hoort. Dat is Jezus in mijn hart aanvaarden en net als David is de Heer ook mijn Herder!

Ga naar boven