nleniw

De Heere heeft ons meerdere geopende deuren gegeven (Openbaring 3:8a). Hier volgt een korte uitleg van deze geweldige geopende deuren die de Heere Jezus ons gegeven heeft, sinds Linda en ik het jaar 2003 met elkaar getrouwd zijn. Allereerst de nieuwe open deur die is ontstaan na als gevolg van een tafel die ik met mij mee nam.

We hebben die twee tafels dankzij Linda  aan elkaar gezet in onze enige huiskamer.
Daarna hebben wij  een half jaar gebeden voor jonge mannen om hen te trainen en op te bouwen in hun geloof met de verzen als achtergrond van het laatste commando van de Heere Jezus
Matt.28:16-20). Er is een regel in het leger, dat je pas nieuwe orders mag aannemen als de vorige is vervuld. Deze opdracht is nog in volle gang en nog lang niet voltooid.
Linda verwent hen een keer per maand met eten en ik mag hen  voeden met Geestelijk voedsel.

Hier is het team Gods Genade team uit ontstaan en dat komt omdat de eerste vijf  broeders allen ook de naam Johan met zich mee dragen. Johan betekent God is genadig. Ik train hen twee maal per maand op woensdag avond en deze groep is gegroeid tot over de veertig jongeren.
(1). Hieruit is ontstaan een team die geleid worden door broeder Johan van Ooijen die zich Vissers van Mensen noemen. Zij staan iedere dag ergens op de straat en gaan ook van deur tot deur om het Goede Nieuws van de zekerheid dat de Heere Jezus wil dat wij behouden worden en ze spreken over de dood en opstanding en het feestelijke leven met de Heere Jezus van dag tot dag wordt uit gelegd
(1.Tim.2:4 ; 1.Kor.15:3,4; 1. Johannes 2:6).

(2). Hieruit is ook een team uit ontstaan die zich Stewards to Joseph noemen en dit team wordt geleid door broeder Marcel Klerx die meestal onder zijn leiding evangeliseren in Israël.
Vandaar gaat er dan ook geregeld een team van vier broeders of meer naar Israël om daar iedere dag over de Heere Jezus te spreken en Hem uit te leggen vanuit hun eigen leven en het Oude Testament.
(Rom.1:16; Johannes 5:39; 2.Kor.3:16).

(3). Vanaf de eerste paar dagen van ons huwelijk kwamen we op wonderlijke wijze vernieuwd in contact met broeder Jan Bor. Hij is een organisatie begonnen die Hulp Vervolgde Christenen heet.
Zij zenden ook maandelijks een blad rond en daar mag ik korte meditaties in zetten. Verder zijn we hierdoor altijd bezig om kleding etc. te vergaderen die verscheept worden naar de arme Landen.
We zijn ook in contact gekomen met een tehuis voor meisjes die vaak een heel moeilijke tijd achter de rug hebben. Dit prachtige werk wordt geleid door broeder Job die ook zijn beide zonen heeft verloren omdat ze in de Heere Jezus geloven. We zijn ook alweer drie keer naar dat tehuis geweest in Zuid India en dragen dit natuurlijk ook een heel warm hart toe.

(4). Op een gegeven moment kwam er een echtpaar bij de G.G.T avonden. Hij is een Hollander en heet broeder Abel. Zij is uit Ghana en heet zuster Pamela. Zij hadden een visie om terug te gaan naar Ghana om daar een weeshuis te beginnen. Dit grote huis is nu grotendeels af en wij gaan er ook als team en zelf als individueel naar toe om er bovenal les te geven aan de voorgangers in de arme gebieden. Ook zijn er prachtige open deuren om les te geven vroeg in de morgen op de radio.
Ik hoop er in Oktober naar toe te gaan. Het weeshuis heet Bethel-Shelter en ligt dicht aan ons hart.

(5). Voor mijn huwelijk gaf ik vele jaren een gedeelte van het jaar les op verschillende Bijbelscholen. Dit is nu ook weer zo met mate en dit jaar zal ik in December lesgeven over het leven van David.
Die Bijbelschool ligt bij de Bodensee in Zuid Duitsland. De Bijbelschool heet ook Bodenseehof en is verbonden met de organisatie van de Fakkeldragers of in het Engels the Torchbearers genoemd.
De broeder die het leidt en ook een persoonlijke vriend van mij is het broeder Peter Reid.

(6). Een andere Bijbelschool onder dezelfde paraplu ligt in Oostenrijk en heet Tauernhof. Dit zijn altijd heerlijk sportieve weken, waar de lessen soms in de bergen gehouden worden. De Duitse naam voor de Fakkeldragers is Fackelträger. De leider is ook een persoonlijke vriend en heet Hans Peter Roijer.

(7).  Mijn broeder en vriend Daniël Blaser is een werk begonnen in een bestaand gebouw in Zwitserland. Het gebouw heet Credo te Unspunnen. Hijnodigt mij jaarlijks uit om ook daar in het Duits les te geven. Dit is ook een werk dat gedeeltelijk onder de paraplu van de Fakkeldragers valt.

(8). Er was een tijd dat ik studenten begeleidde in de Bijbelschool van Noord Engeland genaamd Capernwray hall. Op een gegeven moment kwam er een broeder uit Kenya en we werden bevriend. Zijn naam is Harrison Airo. Hij nodigde mij uit om eens te komen spreken bij zijn organisatie die jeugdkampen en Bijbelschool organiseert genaamd Word of Life. Dit is een grote en avontuurlijke open deur geworden want met de hulp van de gemeenten in Nederland konden we hen eens koeien geven die nog steeds melk en vlees produceren. Ook is er vandaar uit een werk begonnen om de organisaties die met arme straat kinderen werken een Bijbel te geven. Ook kwamen er een  geopende deur om les te geven in Narok. Die studenten zijn zusters en broeders van de Massai stammen. Ook is er een zendingcentrum genaamd Deguna die met omgebouwde oude Duitse legerauto’s overal hulp goederen brengen en waar ik ook altijd les mag geven aan het team.
Eens heb ik in Kenya ook een stukje grond gekocht en wie weet wat er nog mee gaat gebeuren.
 In Februari ga ik er weer heen om vernieuwd les te geven en ook de koeien te bezien natuurlijk.

(9). De open deuren op zondag en ook af en toe door de weeks zijn heel intensief en gezegend.

(10). Naaste het evangeliseren met teams in Israël is er ook een hele nieuwe geopende deur gekomen om Bijbellessen te geven. Het is in een Hotel genaamd Gil-Gal te Tel-Aviv en wordt gerund door het gelovige echtpaar Jacob en Elisheva Damkani. Er worden ook korte filmpjes gemaakt, waar ik dan bij de juiste plaats een Bijbelse waarheid mag doorgeven.

(11). Er is nog een geopende deur die nog niet is uit gevoerd. Ik ben gevraagd om ergens  in Armenië Bijbellessen te gaan geven. De studenten zijn bekeerde Muslims die men dan per bus uit Iran haalt.

Dit alles kan alleen maar vervuld omdat de Heere Jezus niet alleen voor mij is gestorven, maar door mijn geloof in Hem mij is komen wonen en door mij heen leeft. Als gevolg van Zijn Opstanding is daarom ook helemaal niets tevergeefs (1.Kor.15:58) en alle eer is alleen en helemaal voor de Heer!

Ga naar boven