nleniw

De ergste situatie is de grootste uitdaging voor de Heere om in actie te komen.

2. Kon. 4:1-7. Elisa volgde de Heere en hij ging naar hen die in grote nood waren.
De weduwe was in nood en haar man was een Godvrezende man geweest.
Haar man was een student bij Elisa geweest en opeens met schulden gestorven

2. Kron.16:9. De weduwe had niemand om naartoe te keren dan God.

Deut. 15:7-11. De schuldeiser handelde niet in de geest van de wet van God
Zulke moeilijke situaties kunnen de grootste zegening worden in ons leven.
God is bovenal de God van weduwen en zij gooide zich geheel op de Heere!

De Heere houdt van onmogelijke situaties. Hij kan dan Zijn Almacht openbaren. Het kostbaarste geloof wordt vaak geboren in de grootste moeilijkheden.

(1). Het Joodse volk zuchtte onder de slavernij en werd daarna pas verlost.
(2). Jacob kreeg een nieuwe naam als gevolg van een worsteling met de engel.
(3). Jozef ervoer in Egypte pas in grote ziele nood dat de Heere met hem was.
(4). Judah trad naar voren in een onmogelijke situatie. Er gebeurde een wonder
(5). David leerde de Heere beter kennen toen hij moest vluchten voor Saul.
Wees niet teleurgesteld in moeilijke tijden.

Er is niets te moeilijk voor de Heer! We gaan allemaal door stormen heen. Het is een geweldige rijke investering. Het zijn mogelijkheden om ons te tonen dat er niets te moeilijk is voor de HEER.

Jac. 1:3. Als je de juiste houding inneemt versterkt het je geloof, dus verheug je!

Elisa zei allereerst: Wat kan ik voor je doen. We hebben een dienende God.
Elisa vraagt daarna: Wat heb je in je huis. Ze vroeg niet wat heb je niet in huis.

Als je niets hebt dan ben je overgeleverd aan datgene wat God kan geven.
Als wij datgene geven wat we hebben, dan kan Hij er een lange weg meegaan!


1. Kor.1:27-29. Wij geven wat we hebben. De Heere gebruikt het eenvoudige.

Ex. 4:2. Bij Mozes was het een staf, waardoor hij wonderen en daden deed.

Joh. 6. Bij de jongen was het alleen maar een paar broden en een paar vissen.
De arme weduwvrouw had alleen nog maar een kruikje olie in haar hele huis.

(1). Het eerste wat haar gevraagd werd was om zoveel mogelijk kruiken te lenen.

Het eerste, wat ze moest doen was ruimte geven voor God.
De enigste limiet was het aantal kruiken die ze kon vinden
De nood in haar hart openbaart de Genade van God.
Hij verlangt er zo naar om haar en ons te zegenen.
Ze maakte niemand arm. Die potten waren extra lege potten van de buren
Het kostte Elisa ook niets zodat God haar van alles kon voorzien in haar leven.

(2). Het volgende wat ze moest doen, was haar geloof in actie brengen.

Giet het uit in de kruiken en potten en tijdens het gieten bleef de olie lopen en God stopte pas met de olie toen er geen kruiken meer waren. Niet eerder.
Als er meer kruiken waren gegeven dan was er ook meer olie geweest.
De olie wilde altijd een lege kruik vinden om die daarna tot de rand te vullen.
De Heere God zoekt lege kruiken zodat Hij ook ons met Zichzelf kan vullen.

Je geloof stopt lang voordat Zijn olie zal stoppen. Hij geeft altijd meer Genade!

Psalm. 23:5b. Mijn beker vloeit over. Jouw grenzen moeten echt weg bij God.

Efz. 3:20.
Hij kan zoveel te meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen.
De Heere is groter dan je geloof, groter dan je nood en groter dan je gebed.
Het kostte de Here Jezus Zijn leven, om ons van al onze zonden te bevrijden.

Rom. 5:10. Zal Hij niet veel meer geven nu wij Zijn kinderen zijn geworden?

1. Kor.1:27-29. De Heere vindt het heerlijk om juist het zwakke te gebruiken.
Het kruikje olie is een beeld van de Heilige Geest. Velen zien het niet zo als belangrijk en toch spreekt de Heere erover dat het Gods kracht is (Hand.1:8).

Hand. 16:6; 2.Kor.4:6,7. Het is de Geest van de Here Jezus en het is een Schat.
Een waar verhaal: Er was een schotse moeder die een zoon in Amerika had. Het enige wat hij doet is dat hij plaatjes stuurt. Tien jaar lang ontving ze plaatjes. Al die plaatjes waren briefjes dollars. Al die tijd had ze het geld wel gehad.

(3). Ga en verkoop die olie. Zegen anderen en zegen ook jezelf met die olie.
 
Ezech. 37:1,8. De Heilige Geest in ons is de Geest van de Opwekking.
Zonder de Geest van God zijn we allemaal Geestelijk dood.

Gal. 2:20. Zijn leven in ons is het geheim om ook iedere situatie aan te kunnen.
Toen ze de olie ging verkopen werd de schuldeiser stil. De schuldeiser is een beeld van de wet. De Here Jezus heeft de wet vervuld (Rom.10:4) en tegen de vrucht van de Heilige Geest is geen wet (Gal.5:22,23). Isaäk was door de Geest geboren en was zo gehoorzaam dat hij zelfs op een altaar gaat liggen (Gen.22).

Fil. 4:11-13. Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft.
Dit is een van de mooiste verzen uit het leven van Paulus die aan alle kanten benadeeld werd. Vier jaar lang was hij een onschuldige gevangene geweest.
Paulus leert mij dat wij boven onze omstandigheden kunnen leven, door de Kracht die niet van hem was. Lees de diepte van zijn leven (2 Kor.11:23-33).
Paulus heeft recht van spreken. Een wereld van lijden zien we in zijn leven.
Het was niet eenmaal, maar dikwijls, dat hij zonder eten koud en naakt was.
Zijn geheim is gezien in zijn hechte relatie met de opgestane levende Heiland.


2. Tim.1:7,12. Alles is mogelijk. Er is geen ruimte om in angst verder te leven.

1. Kor15:57. We moeten geen ruimte (niet doemdenken) geven aan vrees.

Kol. 2:6,7. Op dezelfde wijze dat we Hem ontvangen hebben, zo wandelen we!

2. Kor.1:3,4. We zijn niet als wezen achter gelaten en ontvangen de constante troost van de Heer. Zo noemt de Heere de heilige Geest (Joh.14:16,26;16:7)

Deut.33:27. Het huwelijksvers van mijn ouders gaat over Zijn eeuwige armen die constant onder ons zijn. Omdat wij zelf zo getroost worden kunnen wij ook anderen troosten.

Joh. 15:2,5,8. Vrucht, meer vrucht veel vrucht als we in de wijnstok blijven. Zonder Hem kunnen we niets doen, maar met Hem alles!

1. Tim.6:12; Joh.17:3. Grijp het eeuwige leven en leer om Hem beter te kennen.

1. Thes.5:24. Hij, die ons geroepen heeft, Hij zal het ook maken!

Ga naar boven