nleniw

Jozef doet mij aan de Here Jezus denken.

(deel 3)

Het was in het begin moeilijk voor Jozef in die gevangenis. We kunnen dat in de Psalmen lezen. Men knelde zijn voeten in de boeien en hij kwam in de ijzers (105:18). Eerst werd hij door zijn Joodse broeders onschuldig in de put gegooid. Nu wordt hij door de heidenen onschuldig in de gevangenis gegooid. Jozef had het dieptepunt van zijn lijdensweg bereikt. De enige richting, die overblijft op de bodem van een put, is om naar omhoog te kijken.

Van de diepste diepte zou Jozef opgetrokken worden tot de hoogste hoogte. Zo is het ook met de Heere Jezus gegaan. Hij is door de hele mensheid gekruisigd. Hij is nog lager gegaan, naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, Hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen (Efz. 4:9,10).

Het begin van de weg naar de verhoging begon op het moment dat de Heere in het hart van de gevangen bewaarder werkte, om hem verschillende taken te geven (Spr.21:1).

Gen.39:21-23. Hij bevrijdde hem uit de ijzers en maakte hem tot Heer van de gevangenis. De Heere was met Jozef: Dankbaarheid is niet, dat ik het goed heb, maar dat ik God heb! Jozef werd Heer van de gevangenis, zoals hij eens Heer was geweest in Potifar’s huis! De tijd die Jozef in de gevangenis doorbracht is een goede leerschool voor hem geweest. Voordat hij die hoge positie in kon nemen, moest hij eerst leren om Heer te zijn over zijn eigen ziel (Spr.16:32). Mijn eigen ziel is de eerste ziel die de Heere ons toevertrouwd!

Gen.40:3. Er bestaat geen toeval. Het valt je wel toe! Er waren duizenden mensen in Egypte, maar niemand van hen was zo belangrijk als Jozef voor de Heer. De Heere heeft Zijn plan al met Jozef en de wereld vastgesteld en brengt het op Zijn eigen manier perfect ten uitvoer. Farao wierp de overste van de schenkers en de overste van de bakkers in die gevangenis. Zij werden de medegevangenen van Jozef en deelden ook in zijn lot. Ze zijn een voorbeeld van de twee moordenaars die met de Heere Jezus gekruisigd werden. De profetie van Jesaja wordt letterlijk vervuld als er staat: Hij is met de overtreders geteld geweest (53). De Heere Jezus hing aan het middelste kruis en de beide moordenaars hingen links en rechts van Hem.

Dit is een prachtig beeld van de mensheid met de Heere Jezus die centraal is voor allen. De schenker en de bakker droomden allebei. Een droom die hun de toekomst voorspelde. Jozef werd door de Heere geholpen om hun droom uit te leggen. De schenker zou leven en in zijn functie hersteld worden, terwijl de bakker de dood zou sterven. Het is boeiend om mensen na te gaan die veel met elkaar gemeen hebben, maar die toch hemelsbreed van elkaar verschilden. De broers, Kaïn en Abel. De tweelingbroers, Ezau en Jacob. De halfbroers, Ismaël en Izaak. De jongste en de oudste zoon en nu de beide moordenaars aan het Kruis. Eén van de mooiste getuigenissen van het vlekkeloze leven van de Heere Jezus komt tot ons van deze stervende moordenaar. Deze heeft niets verkeerds gedaan! Hij overtrof iedereen!

Het is een getuigenis wat voor velen en ook voor mij tot een eeuwige zegen is geworden. Hij verklaarde niet alleen Zijn onschuld, maar stelde ook zijn vertrouwen in Hem als Heiland Uiterlijk was de Heere Jezus verminkt en zag er helemaal niet uit als een krachtige Koning. De stervende man zag met het oog van geloof de toekomende Koninklijke heerlijkheid. Het antwoord van de Heere Jezus overtreft alles: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus en die moordenaar zijn nooit meer van elkaar gescheiden. Het is oh zo waar: Waar de zonde meerder geworden is, daar is de Genade veel meer overvloedig geweest!

Gen.40:14. Denk aan mij, waren de laatste woorden van Jozef tot de schenker, vlak voordat hij hem verliet. We weten dat de schenker die veel aan Jozef te danken had Hem toch vergat (23). Het waren ook de laatste woorden van de Heere Jezus. Laten we Hem niet vergeten!

Ga naar boven