nleniw

Jozef doet mij altijd aan de Here Jezus denken.

(deel 1)

Jozef is een van de mooiste schaduwbeelden van de Here Jezus in de Bijbel.

(a). Jozef komt in beeld als een herder. De Here Jezus is de Goede Herder.

(b). Jozef was de geliefde Zoon van Zijn Vader. Zo ook, de Here Jezus.

(c). Jozef was een zoon van zijn ouderdom. Jezus is eeuwige Zoon van God.

(d). Jozef ontving een veelkleurige mantel van voornaamheid (2.Sam.13;18).

(e). Het gewaad herinnert ons, wat Jezus tijdens zijn leven droeg (Joh.19:23).

(f). Jozef veroordeelde de zonden van zijn broeders. De Here Jezus (Heb.1:3).

(g). Jozef was gehaat door zijn broers. De Here Jezus werd door zijn Joodse broers gehaat en daar was helemaal geen goede reden voor (Joh.1:11).

(h). De toenemende haat was ook te wijten aan twee merkwaardige dromen. Het lag er dik bovenop dat de broers eens zijn heerschappij zouden gaan herkennen! Deze dromen hadden een effect op Jozef. Er was geen vrees meer in hem. Sommigen denken dat Jozef een fout beging toen hij zijn droom vertelde aan zijn broers. Het komt mij voor dat hij niet geleid werd door trots, maar naïviteit. Het vertellen van die dromen brengt een reeks gebeurtenissen in beweging. Wat volgde waren de werkzaamheden van de Heere om tot Zijn doel te komen. We lezen dat hij deze zaak bewaarde. Dit was een van de weinige verstandige dingen die van Jacob vermeld wordt. Het gebeurt, dat we Geestelijke dingen moeten aanvaarden in het geloof zonder ze meteen te begrijpen (Joh.13:7). Er kwam een dag dat ze vervuld zijn. Er komt een dag dat iedere knie zich buigt.

(i). Het was kort nadat Jozef deze dromen bekend had gemaakt, dat zijn vader hem naar zijn broeders stuurde om naar hun welstand te informeren (Jes.6:8). Jezus stelde Zich beschikbaar om onze verlossing op Zich te nemen(Heb.10:7,9).

(j). Ze willen hem doden. Dit is het resultaat van de gehoorzaamheid van Jozef. Het motief van Jozef was zuiver. Het motief van de Here Jezus ook (Luk 20:14).

(k). Eerst werd Jozef in een put geworpen. Daarna aten ze het eten op. Terwijl Jozef in grote angst om Genade roept, zitten zijn broers rustig te eten (42:21).

(l). Jozef bevond zich in de eenzaamheid in die put. Wat een beeld van de Here Jezus, die al het lijden onderging op Golgotha. Er was voor Hem geen redding.

(m). De put was zonder water. Dat wist de HEERE ook en Hij was in controle.

(n). Jozef werd toen als een stuk goedkope waar verkocht aan de Ismaëlieten. De kooplieden gingen met specerijen, balsem, mirre en met Jozef naar Egypte. De veelkleurige mantel bleef achter. De lievelingszoon was een slaaf geworden. De Here Jezus kwam bij ons en Hij legde ook Zijn heerlijkheid af (Mark.10:45).

(o). De broeders bedekken hun zonden en doden een geit en dopen het bloed in het gewaad en zonden en brengen die naar Jacob om hem te overtuigen dat Jozef door een wild dier verscheurd zou zijn (34,35). De reactie van Jacob was tragisch.

(p). Dit hoofdstuk laat ons ook zien dat Jozef toch veilig het land Egypte bereikt.

Ga naar boven