nleniw

Karakter studies

Met vreugde en inzet heb ik door de jaren heen informatie opgedaan over de geloofsscholen van Abraham & Sarah, Jozef, David, Rut en Nehemia. Het zijn boekjes die u of jou kunnen helpen om te genieten van de rijke inhoud en de vele heenwijzingen naar de Heere Jezus. Deze boekjes zijn niet het eind resultaat, want er is altijd meer te vinden, omdat Gods Geest de schrijver is. Het is zo fantastisch om Gods Woord te lezen en te bestuderen met het oog op de werkelijkheid die in de Heere Jezus is (Kolossenzen 2:16,17).

Ga naar boven