nleniw

Hebreeën 4

Eén worden met het hart van God

3:7-19. We zijn nu in het midden van de tweede waarschuwing beland. Laten we er goed opletten om niet dezelfde fout te maken als het Joodse volk. De schrijver vertelt ons de reactie van de Heere in deze Psalm (95:8-11). De Heere had het Joodse volk bevrijd en met een sterke hand voor hen gezorgd. Ze testten de Heere, maar Hij liet hen niet in de steek, maar zij deden dat wel! Het feit dat ze het land Kanaän niet ingingen, was het gevolg van hun ongeloof.

3:10,12. Num.14:22. Het hart van het probleem was het probleem van het hart De generatie van Mozes en die van Jozua genoten niet volledig van Zijn rust. Jozua, Caleb hadden een andere hart gesteldheid. Ze geloofden, Zijn beloften. De Heere liet het volk niet teruggaan, maar disciplineerde hen in de woestijn. Openb.3:21.Onthoudt dat Canaän geen schaduwbeeld van de Hemel is, maar van de Geestelijke erfenis van hen die in Christus zijn en Christus die in hen is. Er is Rust beschikbaar die groter is dan Canaän. Dat is geloof in de Here Jezus. Definitie van het woord: Rust. Stop met activiteiten. Niet langer in eigen kracht. Vrij zijn van zorgen die je plagen. Vrij van schuldgevoelens en van angst. Zijn rust is genieten van Zijn inwoning, leunend met beide armen op de Here God

4:1-11. Al faalde Israël, dat betekent niet dat er geen rust meer beschikbaar is. Hand. 3:15,25. Petrus vertelt na de confrontatie, dat Zijn beloften blijvend zijn! De Heere eindigde van Zijn scheppingswerk. Zijn rust is vandaag beschikbaar. Matt. 11:28. Als we tot de Here Jezus komen, ontvangen we Zijn reddingsrust. Matt. 11:29,30. Als we ons aan Hem geheel overgeven en Hem gehoorzamen. Rom. 5:1. Allereerst de vrede met God, maar ook de Vrede van God (Fil. 4:6-8).

4:12-16. Het woord beijveren is het tegenovergestelde woord van afdrijven. We moeten aandacht geven in gehoorzaamheid aan Zijn woord. Als Zijn Woord vergeleken wordt met een tweesnijdend zwaard dan bedoelt de schrijver niet dat Zijn woord gebruikt wordt om gelovigen af te slachten. Het woord snijdt aan twee kanten en overtuigt mij en de luisteraar van de zonden (Hand. 7:54). Het Joodse volk kritiseerde Zijn Woord, in plaats dat het Woord hen kritiseerde. Jer. 17:9. De Heere ziet precies wat er in ons hart is. Wij zien dat niet altijd. Er is verschil tussen een opwekking van de ziel en een opwekking van de Geest.

4:14-16. De Here Jezus heeft een hogere titel. Aäron was een hoge priester, maar de Here Jezus is de grote hoge priester. Jezus betekent Redder en dat hoort bij Zijn mens zijn en Zijn bediening. Zoon van God hoort bij Zijn Godheid De Here Jezus verenigt Zijn Godheid en mensheid om ons bij God te brengen. De Here Jezus kan ons alles brengen wat God voor ons heeft. Niet alleen in Zijn persoon, maar ook in Zijn positie. Hoeveel te beter is het om een grote hoge priester te hebben die ons altijd dient vanuit Zijn Hemelse tabernakel. Hij is niet alleen in de Hemel, maar hij is ook op de troon. Zijn troon is een Genade troon.

Ga naar boven