nleniw

De aanvallen op iedere gelovige en bovenal op iedere zendeling !

Lees Johannes 20:21. We zijn allen geroepen en wat dat betreft ligt er een opdracht.

Als ik de verleider zou zijn

Als ik de verleider was, dan zou ik de zendeling zo druk maken, dat hij er niet meer aan toe komt om persoonlijke tijd met de Here Jezus door te brengen. Als de duivel je niet slecht kan maken, dan maakt hij je te druk of te moe. Denk maar aan Esau die zijn geboorterecht weggeeft. Hij was te moe en te hongerig. Als ik de verleider was, dan zou ik zijn aandacht richten op de onplezierige aspecten van de plaatselijke cultuur en de dagelijkse problemen die daar zijn. Als ik de verleider was dan zou ik steeds, de dingen vergelijken met thuis of vroeger, zodat hij ontevreden wordt en de vreugde over zijn bediening verliest.

Als ik de verwoester zou zijn

Als ik de verwoester was, dan zou ik zijn gezondheid of die van zijn gezinsleden aanvallen. Ik zou angst zaaien door misdaad en politieke onrust in het land. Als ik de verwoester was, dan zou ik hem zichzelf laten vergelijken met anderen (Dit is echt een winner, of je voelt je te kort schieten en raakt ontmoedigd of je doorstaat die vergelijking glansrijk en je dient in eigen kracht en wordt trots).

Als ik de vader van de leugen zou zijn

Als ik de vader van de leugen was dan zou ik suggereren, dat hij de Here even goed thuis zou kunnen dienen (Toegeven er zit een kern van waarheid in, maar ik mag toch wel eens wat waarheid gebruiken om hem weg te lokken van de plaats waar de behoefte aan de arbeiders het allergrootst is?Als ik de vader van de leugen was dan zou ik hem influisteren: Heeft mijn dienst eigenlijk wel enige uitwerking? De waarheid is dat als gevolg van de opstanding van de Here Jezus niets tevergeefs is(1 Kor.15:58).Als ik de vader van de leugen was, dan zou ik bij het thuisfront het idee verspreiden, dat gebed wel goed is, maar dat het daar niet helemaal van afhangt (Misschien morgen,als er niets op de t.v. is.)

Als ik de vijand zou zijn

Als ik de vijand was dan deed ik er alles aan om je ervan te weerhouden om meer te leren over het omgewisselde leven. Ik ben samen met de Here Jezus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar de Here Jezus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven (Gal.2:20) Doet daarom ieder moment de hele wapenrusting van God aan (Efz 6:10-18). Dan kunnen de vele pijlen van de vijand je niet meer raken en mag je zeker weten dat er als gevolg van Zijn opstanding: Niets tevergeefs is (1 Kor.15:58) Alles wat gedaan wordt uit liefde voor de Here Jezus dat houdt zijn waarde en dat zal ook eeuwig bestaan. Dit heb ik ook uit eigen ervaring geleerd op het zendingsveld en wil dit daarom ook graag met allen meegeven: Johan Schep.

Ga naar boven